Újabb szakmai elismerések a COOP munkatársainak

A kereskedelmi ágazatban dolgozók erőn felüli munkát végeznek

Budapest, 2021. november 11. – Rangos szakmai elismeréseket adtak át november 4-én az Európai Kereskedelem Napja alkalmából, amelynek keretében a COOP Gazdasági Csoport több dolgozójának kiemelkedő munkáját is díjazták. Az idén tizenhetedik alkalommal megrendezett szakmai esemény ismét a kereskedelmi ágazat jelentőségére és helyzetére hívta fel a figyelmet, ahol elhangzott: A csomagküldő és internetes kiskereskedelmi forgalom volumene 2020-ban 39%-kal nőtt.

Kiemelkedő elismerésekben részesült a COOP Gazdasági Csoport több dolgozója is abból az alkalomból, hogy idén tizenhetedik alkalommal rendezték meg az Európai Kereskedelem Napját, a kereskedelmi szektor legjelentősebb ünnepét. Az esemény minden évben a kereskedelmet, mint a gazdaság egyik legfontosabb szektorát állítja a fókuszba, ahol hagyományosan rangos szakmai elismerésekkel díjazzák az ágazatban dolgozó munkavállalókat. A kereskedelem legrangosabb díjának számító Klauzál Gábor Elismerő Oklevelet vehetett át Dr. Komoróczki István, az ÁFEOSZ-COOP Szövetség főtitkára, és Kozsnyánszky Gyula, az Észak-Kelet Pro-COOP Zrt. cégvezetője. Az üzletek pultjai mögött végzett áldozatos munka elismeréseként Magyar Kereskedelemért Nagydíjat Horváth Ilona, a Georgikon COOP Zrt. 6. számú, rezii COOP üzletvezetője, Hegedűsné Cseri Ildikó, az Integrál Zrt. móravárosi COOP ABC boltvezetője, valamint Graics István, a Mecsek Füszért Zrt. 2. számú, pécsi COOP MINI üzletvezetője kapott.

A kereskedelemben több mint 500 ezer ember dolgozik, amivel a legnagyobb foglalkoztatói szektor, emellett pedig a legmagasabb ÁFA és adóbefizető is egyben. Sőt, a kereskedelmi szektor idén még inkább hozzájárult pozitív irányba kiugró számaival a magyar gazdaság fellendítéséhez: 2021. január–augusztusban a forgalom volumene (naptárhatástól megtisztított adatok szerint) 2,4%-kal nagyobb volt az előző év azonos időszakinál.” – mondta el Krisán László, a VOSZ Kereskedelmi tagozatának elnöke. A járványhelyzet hatása, hogy valamennyi kereskedelmi piaci szereplő igyekszik gyorsabb ütemben digitalizálni. A csomagküldő és internetes kiskereskedelmi forgalom volumene folytatva az évek óta tartó dinamikus, töretlen bővülést, 2020-ban 39%-kal nőtt, 1074 milliárd forintos forgalmat ért el, ezzel immár 8,5%-os a részesedése a kiskereskedelemből, ami nemzetközi összevetésben átlagon felülinek mondható.

Eppel János, a VOSZ elnöke is kitért beszédében a koronavírus kereskedelem területén is érzékelhető hosszútávú hatásaira; úgy mint a munkaerőhiányra és az ellátási láncokban, gyártásban, kínálatban problémákat okozó tényezőkre.

Cseresnyés Péter, az Innovációs és Technológiai Minisztérium kereskedelempolitikáért és fogyasztóvédelemért felelős államtitkára kiemelte: „Hála a magyar gazdaság tartós növekedésének, a háztartásokban keletkező jövedelem folyamatos bővülésének, amelyhez hozzájárultak többek között az adókedvezmények, – például a családi adókedvezmény is – a magyarországi kiskereskedelmi szereplők versengése mára egy olyan mezőny, amelyben minden rátermett szereplő egymással párhuzamosan is képes a gyarapodásra. Dobos Balázs, a tárca gazdaságfejlesztésért felelős helyettes államtitkára elmondta, hogy, a válságintézkedésekig az elmúlt években a magyar cégek, KKV-k termelékenysége gyorsabban nőtt, mint a V4 országokban, így a hosszútávú cél ennek újbóli elősegítése a fenntarthatóság, generációváltás és a digitalizáció megvalósításával.
A rendezvény kapcsán Pekó László, a CO-OP Hungary Zrt. Igazgatóságának elnöke kiemelte: „az Európai Kereskedelem Napja igazi ünnep, és büszke vagyok arra, hogy több munkatársunk ismét szép elismerést kapott, amely ebben amásfél éve tartó sajátos helyzetben még többet jelenthet a számukra. Lojalitásukért és ember feletti munkájukért köszönettel tartozunk nekik.”

A rendezvényen a szektor jeles szakemberi folytattak kerekasztalbeszélgetést is folytattak, amelyen többek között szóba került a kereskedelmi szakképzés, duális képzés, egyéni szervezeten belüli oktatási folyamatok és szövetségek állami, edukációs törekvései, a nyugdíjas munkaerő visszafoglalkoztatása és a nagyon magas szektoron belüli fluktuáció, valamint a digitalizációs lehetőségek és annak bizonyos határai is. A beszélgetésen mások mellett részt vett Tóth Géza, a Co-op Hungary Zrt. vezérigazgatója is.

A COOP kitüntetettjei:

Klauzál Gábor Elismerő Oklevél:
Dr. Komoróczki István, az ÁFEOSZ-COOP Szövetség főtitkára
Dr. Komoróczki István 2006. óta dolgozik a COOP Csoport érdekképviseleténél, az ÁFEOSZ-COOP Szövetségénél, melynek 2016 óta a főtitkára. E tisztségében szakvizsgázott jogászként és közgazdászként. Törekszik arra, hogy a szövetkezei alapokra épülő kereskedelem fenntartható legyen, elkötelezett a tagvállalkozások további modernizációja kapcsán, elsősorban a megfelelő jogi szabályozás és az európai uniós támogatási környezet megteremtésében történő szerepvállalással. Részt vesz a gazdaságot, kereskedelmet érintő jogszabálytervezetek véleményezésében és részt vesz a szociális párbeszédben. Tagja több, az Európai Bizottság mellett működő szakmai tanácsadó testületnek.

Kozsnyánszky Gyula, az Észak-Kelet Pro-COOP Zrt. cégvezetője
Kozsnyánszky Gyula munkája a kezdetektől a szövetkezeti kereskedelemhez kapcsolódik. a978-ban végzett a Budapesti Kereskedelmi és Vendéglátóipari Főiskolán kereskedelmi üzemgazdászként. Még abban az évben a Sárospatak és Vidéke Áfásznál kezdett dolgozni. Jelenlegi munkahelye jogelődjénél, a Borsod Pro-COOP Kft.-nél mint ügyvezető igazgató dolgozott 1992. 10. 15-től. A COOP rendszer kialakításában tevékenyen részt vett, az integráció után létrejövő Észak-Kelet Pro-COOP Zrt. cégvezetőjeként dolgozik. A CO-OP Hungary Zrt.-ben is a kezdetektől több funkciót is betölt. Jelenleg az említett társaság Ügyvivő Testületének, valamint Beszerzési, Akciós és Marketing Operatív Egységnek a tagja. Emellett tagja a Bolgár COOP Zrt. felügyelő bizottságának, valamint a B-A-Z megyei MESZÖV-nek. Mindig megtalálta a közös hangot mind a munkakapcsolataiban a kollégáival, a vevőközpontokkal, valamint a beszállító partnerekkel. Munkáját a COOP rendszer érdekeinek szem előtt tartásával végzi. Az általa irányított COOP társaságok vezetése alatt folyamatosan fejlődtek és megújultak, megfelelve az aktuális kereskedelmi változásoknak.

Magyar Kereskedelemért Nagydíj:
Horváth Ilona, a Georgikon COOP Zrt. 6. számú, rezii COOP üzletvezetője
Horváth Ilona tanulóként gyakorlatait a jogelőd Georgikon ÁFÉSZ-nél végezte a sikeres szakmunkás vizsga letételéig. A 6. számú rezii boltban 1996. márciusáig eladóként, majd ezt követően 1999. december 31-ig boltvezető-helyettesként dolgozott. 2000. január 1-től történt az átalakulás, és jogutódként megalakult a Georgikon COOP Zrt., ahol 2004. december 6-án kinevezték a bolt vezetőjének, ami napjaikig tart Vezetése alatt a korábban MINI boltként működő kis falusi boltból egy ABC kategóriás, korszerű üzlet lett. Ezt az üzletet munkatársaival közösen ma is sikeresen vezeti, eredményesen alkalmazkodva a piaci kihívásokhoz. Munkatársaival családias kapcsolata van, ezzel együtt következetes, tudatos vezető. Helyi lakosként a vevőkkel határozottan jó kapcsolata van, többükkel hosszú évtizede. A mozgásokban korlátozottakat, az elesett lakóknak, vagy a korlátozott lehetőségekkel élő emberek igényeit házhoz viszi. Szakmájával kapcsolatosan lojális és következetes, sugárzik róla a tisztelet úgy a szakma, mint a vevők iránt. A falu vezetésével jó a kapcsolata, számos esetben segítik kölcsönösen egymást különböző rendezvények sikereinek elősegítése érdekében.

Hegedűsné Cseri Ildikó, az Integrál Zrt. móravárosi COOP ABC boltvezetője
Hegedűsné Cseri Ildikó az általános iskola elvégzése után férfi ruha készítőnek tanult. 1989. 07. 20-án kezdett dolgozni az Integrál Zrt. Kiskunfélegyházi 2. sz. egységében, mint eladó. 1991-ben Élelmiszer eladói képesítést szerzett. 2004-től a családi vállalkozásukban tevékenykedett, majd 2011-ben tért vissza a kereskedelembe és 2012. április 02-tól az Integrál Zrt. 2.sz. Mini Coop egységében folytatta Integrálos pályafutását. Jelenleg a Móravárosi ABC vezetője. Valamennyi egységben, ahol dolgozott mind beosztott mind vezetőként, megpróbált jó kapcsolatot kialakítani a kollégákkal és a vevőkkel is. Pontos, precíz, céltudatos, határozott fellépésével többnyire irányító szerepet töltött be munkahelyein. A vásárlókkal segítőkész, munkáját kellő alázattal és elhívatottsággal végzi. Példa lehet a fiatalok előtt, hogy aki a kereskedelemben célokat tűz ki maga elé és ezért dolgozik is, akkor munkájában sikereket érhet el.

Graics István, a Mecsek Füszért Zrt. 2. számú, pécsi COOP MINI üzletvezetője
Graics István 2009 óta dolgozik a Mecsek Füszértnél, de tanuló korától a Pécsi Áfész, illetve a jogutód Pécs-Coop alkalmazottja volt annak beolvadásáig a Mecsek cégcsoportba. 1978-ban 19 évesen már Belvárdgyulán boltvezető, majd
1988- tól a pécs-hirdi üzletet vezette, közben több boltvezető-helyettesi pozíció betöltése után 2010-től újra üzletvezető a pécsi Komját Aladár. utcai MINI COOP-ban. Kiváló vevői és munkatársi kapcsolatot ápol. Személyiségének, a vevőkkel való kapcsolatának kiemelkedő szerepe van abban, hogy az üzlet kis mérete ellenére is 13 millió Ft átlagos havi forgalmat bonyolít, sőt bevétel évről évre növekszik. A vevők szeretik és ragaszkodnak hozzá, boltot személye fémjelzi. Határozott, de következetes, emberközpontú vezető.