Biztonsági adatlapok

A biztonsági adatlap a termék vagy készítmény fizikai-kémiai, toxikológiai és ökotoxikológiai tulajdonságait tartalmazza, amelyek rendeltetésszerű használat során kockázati tényezőkként jelenhetnek meg.
A biztonsági adatlapok tartalmi és formai követelményeit az 1907/2006/EK rendelet II. melléklete (aktuálisan: az (EU) 2015/830 és (EU) 2020/878) határozza meg.
Azon termékekre kötelező, amelyek 1%-nál nagyobb mennyiségben tartalmaznak veszélyes anyagot – pl.: veszélyességi szimbólum vagy termék használatából eredő figyelmeztető mondatok a címkén, csomagoláson.
Műanyag termékekre, kozmetikai termékre biztonsági adatlap nem kell.

A A-B B-C C-D D-G G-K K-L L-P P-S S-T T-W 0-9

4HOME COOP Ablaktisztítószer
4HOME COOP Color mosópor
4HOME COOP Folyékony color mosószer
4HOME COOP Folyékony white mosószer
4HOME COOP Mosogatószer koncentrátum
4HOME COOP Padlótisztítószer
4HOME COOP White mosópor

A A-B B-C C-D D-G G-K K-L L-P P-S S-T T-W 0-9