Ultra mosogatópor 500 g

Érvényes:
2021.06.09. - 2021.06.15.

459 Ft/db
918 Ft/kg

Termékleírás

Termék információk:

Hidegen granulált, vízben jól oldódó mosogató- és tisztítószer, rendkívül gazdaságos. • kitűnő zsíroldószer • emulgeáló hatása kiváló • kemény vízben is rendkívül hatékony

Biztonsági információk:

Használat előtt olvassa el, használat közben pedig tartsa be a termék használati útmutatóját és a figyelmeztetéseket. A veszélyességet meghatározó összetevők: Benzolszulfonsav-4-C10-C13-szek-alkil származéka Figyelmeztető H-mondatok: H314 - Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. Az óvintézkedésekre vonatkozó P-mondatok: P102 - Gyermekektől elzárva tartandó. P260 - A por belélegzése tilos. P280 - Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. P301 + P330 + P331 - LENYELÉS ESETÉN: a szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni. P305 + P351 + P338 - SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. P310 - Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz. P303 + P361 + P353 - HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás. P405 - Elzárva tárolandó. Környezetvédelmi óvintézkedések/ökotoxikológia: Tilos a keveréket, annak fel nem használt maradékát, csomagolóburkolatát élő vízbe, közcsatornába és talajba juttatni. Hulladékkezelés: A keverék maradékát, illetve a szennyezett csomagolóburkolatát veszélyes hulladékként kell kezelni. A kiürült tiszta csomagolóanyag kommunális hulladékként kezelhető. Szennyezés-mentesítés: A kiszóródott keveréket mechanikailag össze kell szedni, összesöpörni, ha szükséges először enyhén nedvesítse, a porzás elkerülése végett.

Összetevők:

  • 5-15% anionos felületaktív anyagok
  • <5% nem ionos felületaktív anyagok
  • <5% foszfonátok
  • Optikai fehérítők
  • Enzimek

Elkészítés és felhasználás:

Adagolás:
• mosogatószerként 5 liter vízhez 10 g (2 kávéskanál) Ultra mosogatópor
• általános tisztítószerként 5 liter vízhez 5 g (1 kávéskanál) Ultra mosogatópor

Az Ultra mosogatópor kiválóan alkalmas háztartási és ipari edény mosogatására: üveg, csempe, mosdó, fürdőkád, kerámia- és PVC padló, ajtó- és ablakmosásra, zsírtalanításra, valamint mosható festékkel festett fal tisztítására.

Tárolás:

Tárolása: fagymentes, száraz, hűvös helyen.

Forgalmazó:

DunaChem Kft.
1138 Budapest
Madarász V. u. 47-49

Vevőszolgálat:

DunaChem Kft.
1138 Budapest
Madarász V. u. 47-49
Tel.: +36 1 886 2450
Web: www.dunapro.hu