Coop 3in1 Óceán WC illatosító rúd 45 g

Termékleírás

Termék információk:

Gondosan válogatott összetevőinek köszönhetően minden öblítés során dús habot képez, tisztít, illatosít és megakadályozza a vízkő lerakódását a WC-csészében.

Márka információk:

Coop - Jót, jó áron!

Biztonsági információk:

Használat előtt olvassa el, használat közben pedig tartsa be a termék használati útmutatóját és a figyelmeztetéseket. VESZÉLY. Súlyos szemkárosodást okoz. Bőrirritáló hatású. Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. Izomerizált 2,6-Okadienal 3,7-dimetil savat, Cineolet, Oktahidro-5-metoxi-4,7-metano-1H-indene-2-karboxaldehidet, Citronellalt tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki. Gyermekektől elzárva tartandó. Védőkesztyű és szemvédő használata kötelező. HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel. SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: A helyi, területi előírásoknak megfelelően. C10-C13 Nátrium-alkilbenzoszulfonátot; C14-C16 Nátrium alkánhidroxi- és C14-C16 alkénszulfonátot; C12-C18 N-hidroxietilamidot tartalmaz.

Összetevők:

  • 15-30% anionos felületaktív anyagok
  • 5-15% nem ionos felületaktív anyagok
  • Tartalmaz: illatanyagok (Citral, Limonene).

Elkészítés és felhasználás:

Használati utasítás:
Akassza a terméket a vízsugár útjába a WC-csésze peremére.

Tárolás:

Minőségét megőrzi: a csomagoláson jelölt gyártási időtől számított 24 hónapig.

Forgalmazó:

Kizárólagos forgalmazó:
CO-OP Hungary Zrt.
H-1097 Budapest
Könyves K. krt. 11/c

Vevőszolgálat:

CO-OP Hungary Zrt.
H-1097 Budapest
Könyves K. krt. 11/c
Tel.: +36 (1) 455-5400
www.coop.hu
ETTSZ Tel.: 06 80 20 11 99